WORKS

PHOTO: HISASHI SHIMIZU

STYLING:MIKIAIZAWA

MAKE-UP:SETSUKO SUZUKI(SHISEIDO)

HAIR:TOMOMI SHIBUSAWA (SHISEIDO)