WORKS

  • Creation

“LINK OF LIFE with SHISEIDO THE GINZA” CAMPAIGN POSTER

PHOTO: MOTE SINABEL

AD=MASAKI HANAHARA (SHISEIDO)

MAKE-UP=MIYAKO OKAMOTO(SHISEIDO)

HAIR=TOYOYOSHI SHINOTSUKA (SHISEIDO)